EDUCAnet

EDUCAnet je soukromá síť prestižních středních škol v Praze, Brně, Ostravě a Českých Budějovicíchmateřské školky Edík a základní školy.

Projekt EDUCAnet

Naše společnost je zřizovatelem škol na různých místech České republice. Jsou to školy mateřské, základní, gymnázia a střední odborné škoy - informační technologie a ekonomie. Výjimečnost, která je pro naše zařízení společná, spočívá v ojedinělé koncepci uplatňování klasických i moderních metod výuky. Nadstantdardem je využití informačních technologií v rozsahu, který dosud v naší zemi neexistoval a je plnohodnotně srovnatelný s nejprestižnějšími zařízeními tohoto typu například v Dánsku, Velké Británii nebo Německu.

Vize zřizovatele

Provozovat moderní síť středních škol, které v přátelském systému nabízejí kvalitní vzdělání a připravenost do života. Jednotlivé školy sítě spojují to nejlepší z tradiční výuky s moderními metodami, zejména informačními technologiemi, podporují přirozený rozvoj osobnosti žáka, jeho individuální talent a poskytují každému žákovi osobní přístup.

Uplatnění absolventů

Díky nejmodernějším metodám výuky, technickému vybavení škol a spolupráci nejlepších expertů na tvorbě vzdělávacích plánů lze předpokládat u našich absolventů úspěšný přechod ke studiu vysokých škol všech typů a bezproblémové uplatnění na trhu práce.

Hodnoty vyznávané v síti škol EDUCAnet

Níže uvedené hodnoty se trvale prolínají do každodenní činnosti škol, do práce pedagogů a do veškeré činnosti žáků.


Vzdělání

Školy neustále přinášejí novinky do výuky a výchovného procesu a stejně tak do technického vybavení. Pro výuku a testování nabytých znalostí a dovedností používá každý žák notebook. Všude ve školách je přístup k internetu a ke školní síti. Školní síť je využívána též pedagogy pro uskladnění e-learningových výukových materiálů. Školy masivně užívají produkty společnosti Google určené školám.

Nadstandard

Školy neustále přinášejí novinky do výuky a výchovného procesu a stejně tak do technického vybavení. Pro výuku a testování nabytých znalostí a dovedností používá každý žák notebook. Všude ve školách je přístup k internetu a ke školní síti. Školní síť je využívána též pedagogy pro uskladnění e-learningových výukových materiálů. Školy masivně užívají produkty společnosti Google určené školám.

Technologie

Žáci pracují v menších kolektivech, přesto jsou všichni spojeni moderními informačními technologiemi. Studenty učíme všestranně komunikovat - nejen navzájem mezi sebou, ale především s pedagogy, s okolím školy, veřejností (místní úřady, spolky, organizace), a zejména pak s firmami. Síť EDUCAnet spolupracuje s předními, především technologickými firmami, jednotlivé školy navíc s místními firmami. Tato spolupráce, jejímž základem je mimo jiné, kvalitní a otevřená komunikace, se prakticky odráží ve výuce např. formou tzv."projektových týdnů".

Odlišení

Jeho příkladem je modulová výuka, kde splývají hranice mezi jednotlivými předměty. Naši studenti mnohem méně memorují holé pojmy, namísto toho sami informace a fakta vyhledávají, třídí, vyhodnocují a zpracovávají. V síti škol se též hodně cestuje, často za podpory Evropských strukturálních fondů. Poznávání odlišných kultur, zvyků, hodnot a poznatků spojuje školy se světem a pomáhá uplatňovat znalosti v praxi.

Důvěra

kterou v široké míře vkládají do žáků učitelé je další důležitou hodnotou sítě EDUCAnet. Studenti dodržují vzájemně odsouhlasná pravidla chování jak při vlastní výuce, tak i v používání internetové sítě. Školy poskytují studentům adekvátní míru samostatnosti ve studentských projektech a jiných školních aktivitách, což přispívá k jejich kvalitně přípravě na budoucí profesní dráhu.

Zábava

je další důležitou hodnotou, kterou ve školách všichni vyznávají. Škola prostě musí bavit. A to jak žáky, tak učitele. Učitelé, stejně jako žáci přicházejí stále s něčím novým, což oživuje a zpříjemňuje náladu a atmosféru během celého studia.


Strategické postupy


Podpora uplatnění informačních technologií ve vzdělávacím procesu.

Vybavení speciálních učeben, využívání notebooků ve výuce.

Výrazné uplatnění techniky (audio, video) ve výuce, vlastní tvorba studentů.

Kvalitní výuka anglického jazyka (výuka rodilými mluvčími, zkoušky, certifikáty).

 

Výměnné studentské pobyty, výhledově dvojjazyčná výuka vybraných předmětů v angličtině.

Podpora výuky soft skills s důrazem na schopnost absolventa úspěšně prodat sebe sama.

Spolupráce sítě škol s pečlivě vybraným portfoliem partnerských firem.

Podíl odborníků na vlastní výuce, organizování praxí a stáží ve firmách, projektové týdny.

 

Spolupráce s partnerským portfoliem škol.

Kreativní tvorba žáků, spolupráce na projektech.

Možnost zkrácené formy distančního studia, plynulý nástup k celoživotnímu vzdělávání pro odborné pozice.

Využití možností z ESF, zejména kapitálového posílení vzdělávacích záměrů a modernizace škol.

 

Sledování vývoje v oblasti péče o lidské zdroje, pružná reakce na změny, včasná předvídavost trendů.

Zabezpečení kvalitního vzdělání za pomoci moderních didaktických metod a postupů.

Spolupráce s kvalitními učiteli, odborníky.

Vytváření pozitivního a tvůrčího klimatu.


Kontakty


 

EDUCAnet a.s.

Střimelická 2495/8
Praha 4 – Záběhlice
141 00

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B 9959

Zástupkyně zřizovatele EDUCAnet a.s.:

Mgr. Veronika Mallatová Bartošová, MBA
jednatelka společnosti EDUCAnet Praha, Soukromé gymnázium Ostrava, MŠ EDUCAnet Outdoor Team, EDUCAnet České Budějovice, ředitelka o.p.s. Střední odborné školy Brno

Tel.: 774 073 339
Email: veronika.bartosova@educanet.cz

 

EDUCAnet Praha

Roztylská 1860/1
Praha 4 - Chodov
148 00

EDUCAnet Brno

Arménská 21
Brno – Bohunice
625 00

EDUCAnet Ostrava

Mjr. Nováka 1455/34
Ostrava - Hrabůvka
700 30

 

EDUCAnet České Budějovice

Lannova tř. 1595/29a
České Budějovice
370 01

ZŠ EDUCAnet Praha

Roztylská 1860/1
Praha 4 - Chodov
148 00

Edík, MŠ Praha

Jírovcovo náměstí 1782/1
Praha 4 - Chodov
148 00