Podmínky použití

Podmínky použití web stránek – https://educanet.cz

Obecné infromace

Tyto webové stránky, včetně případného eshopu, blogů a dalších sociálních sítí, jsou provozovány společností EDUCAnet a.s. (dále Škola), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek https://educanet.cz (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na každou osobu, která má v úmyslu užívat nebo užívá výše uvedené stránky.

Omezení odpovědnosti provozovatele stránek

Škola není v žádném případě zodpovědná za žádné důsledky využití obsahu těchto internetových stránek. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek https://educanet.cz. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím uvedených stránek. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím jím provozovaných stránek, tzn. https://educanet.cz.

Způsob používání

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu webových stránek. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.

Stránky Provozovatele jsou monitorovány nástrojem pro sledování návštěvnosti, přičemž v rámci tohoto monitoringu jsou Provozovateli poskytovány anonymní (statistické) informace umožňující vyhodnotit dílčí parametry využívání internetových stránek a celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Přístup na uvedené stránky může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.

Kódy třetích stran

Na tomto webu používáme kódy od společnosti Google, které nám pomáhají analyzovat, kam návštěvníci chodí a jak se na tomto webu chovají. Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Podmínky užívání stránek https://educanet.cz jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Tyto Podmínky byly zveřejněny dne 31.5.2018.

Pokud souhlasíte s ukládáním Vašich údajů, klikněte, prosím, na tlačítko "Souhlasím" v GDPR liště.

Kontakty

Roztylská 1860/1, Praha 4 - Chodov, 148 00
řed. školy: Mgr. Jakub Pour, MBA
tel.: +420 774 773 367
e-mail: jakub.pour@educanet.cz
Arménská 21, Brno – Bohunice, 625 00
řed. školy: Mgr. et Bc. Robert Bednář
tel.: +420 774 073 317
e-mail: robert.bednar@educanet.cz
Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka, 700 30
řed. školy: PhDr. Ing. Mgr. Gabriela Bačová
tel.: +420 608 546 376
e-mail: gabriela.bacova@educanet.cz
Lannova tř. 1595/29a, České Budějovice, 370 01
řed. školy: Mgr. František Šoltés
tel.: +420 774 073 318
e-mail: frantisek.soltes@educanet.cz
Roztylská 1860/1, Praha 4 - Chodov, 148 00
řed. školy: Mgr. Miroslava Krupková
tel.: +420 734 204 269
e-mail: miroslava.dobiasova@educanet.cz
Lannova tř. 1595/29a, České Budějovice, 370 01
řed. školy: Mgr. František Šoltés
tel.: +420 774 073 318
e-mail: frantisek.soltes@educanet.cz
Roztylská 1860/1, Praha 4 – Chodov, 148 00
ředitelka školky Adéla Kassová
tel.: +420 776 514 427
e-mail: adela.kassova@educanet.cz
DVPP EDUCAnet
Roztylská 1860/1, Praha 4 – Chodov, 148 00
Jednatelka: Mgr. Veronika Mallatová Bartošová, MBA
tel.: +420 774 073 339
e-mail: veronika.bartosova@educanet.cz
EDUCAnet a.s.
Střimelická 2495/8
Praha 4 – Záběhlice
141 00
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B 9959
Zástupkyně zřizovatele EDUCAnet a.s.
Mgr. Veronika Mallatová Bartošová, MBA
jednatelka společnosti EDUCAnet Praha, Soukromé gymnázium Ostrava, MŠ EDUCAnet Outdoor Team, EDUCAnet České Budějovice, ředitelka o.p.s. Střední odborné školy Brno
tel.: +420 774 073 339
e-mail: veronika.bartosova@educanet.cz

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.