Strategické postupy banner - 1Strategické postupy banner - 2Strategické postupy banner - 3Strategické postupy banner - 4
SMARTMODERNFRIENDLY
SMARTMODERNFRIENDLY
SMARTMODERNFRIENDLY
SMARTMODERNFRIENDLY

Strategické postupy

Podpora uplatnění informačních technologií ve vzdělávacím procesu. Vybavení speciálních učeben, využívání notebooků ve výuce. Výrazné uplatnění techniky (audio, video) ve výuce, vlastní tvorba studentů. Kvalitní výuka anglického jazyka (výuka rodilými mluvčími, zkoušky, certifikáty).
Výměnné studentské pobyty, výhledově dvojjazyčná výuka vybraných předmětů v angličtině. Podpora výuky soft skills s důrazem na schopnost absolventa úspěšně prodat sebe sama. Spolupráce sítě škol s pečlivě vybraným portfoliem partnerských firem. Podíl odborníků na vlastní výuce, organizování praxí a stáží ve firmách, projektové týdny.
Spolupráce s partnerským portfoliem škol. Kreativní tvorba žáků, spolupráce na projektech. Možnost zkrácené formy distančního studia, plynulý nástup k celoživotnímu vzdělávání pro odborné pozice. Využití možností z ESF, zejména kapitálového posílení vzdělávacích záměrů a modernizace škol.
Sledování vývoje v oblasti péče o lidské zdroje, pružná reakce na změny, včasná předvídavost trendů. Zabezpečení kvalitního vzdělání za pomoci moderních didaktických metod a postupů. Spolupráce s kvalitními učiteli, odborníky. Vytváření pozitivního a tvůrčího klimatu.
Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.