Google Plus
 Slide 1
 Slide 0
Soukromá síť prestižních škol EDUCAnet

EDUCAnetSoukromá síť prestižních škol

Projekt EDUCAnet

EDUCAnet a.s. zřizuje školy na různých místech České republiky. Jsou to školy mateřské, základní, gymnázia a střední odborné školy - informační technologie a ekonomie. Výjimečnost, která je pro naše zařízení společná, spočívá v ojedinělé koncepci uplatňování klasických i moderních metod výuky.

Vize zřizovatele

Provozovat moderní síť základních a středních škol, které v přátelském systému nabízejí kvalitní vzdělání a připravenost do života. Jednotlivé školy sítě spojují to nejlepší z tradiční výuky s moderními metodami, zejména informačními technologiemi, podporují přirozený rozvoj osobnosti žáka, a jeho individuální talent.

Uplatnění absolventů

Díky nejmodernějším metodám výuky, technickému vybavení škol a spolupráci nejlepších expertů na tvorbě vzdělávacích plánů lze předpokládat u našich absolventů úspěšný přechod ke studiu vysokých škol všech typů a bezproblémové uplatnění na trhu práce.

Hodnoty vyznávané v síti škol EDUCAnet

Níže uvedené hodnoty se trvale prolínají do každodenní činnosti škol, do práce pedagogů a do veškeré činnosti žáků.

Vzdělání

Navazujeme na tradici kvalitního českého školství. Výuka některých předmětů v anglickém jazyce.

Nadstandard

Nejmodernější pedagogické přístupy. Komunikace se žáky i rodiči nad formami i obsahem výuky.

Technologie

V rámci oboru IT výuka programování odborníky z praxe. Využití mobilních telefonů k výuce.

Odlišení

Zkoušky FCE od 7. třídy. Individualizujeme výuku, formativní hodnocení.

Důvěra

Společná v zájmu dítěte. Aktivní naslouchání.

Zábava

Výjezdové týdny do Ameriky, Asie, Austrálie, Evropy i do ČR. Program pro nadané žáky CTM - certifikované kurzy amerických škol.

Strategické postupy

Podpora uplatnění informačních technologií ve vzdělávacím procesu. Vybavení speciálních učeben, využívání notebooků ve výuce. Výrazné uplatnění techniky (audio, video) ve výuce, vlastní tvorba studentů. Kvalitní výuka anglického jazyka (výuka rodilými mluvčími, zkoušky, certifikáty).
Výměnné studentské pobyty, výhledově dvojjazyčná výuka vybraných předmětů v angličtině. Podpora výuky soft skills s důrazem na schopnost absolventa úspěšně prodat sebe sama. Spolupráce sítě škol s pečlivě vybraným portfoliem partnerských firem. Podíl odborníků na vlastní výuce, organizování praxí a stáží ve firmách, projektové týdny.
Spolupráce s partnerským portfoliem škol. Kreativní tvorba žáků, spolupráce na projektech. Možnost zkrácené formy distančního studia, plynulý nástup k celoživotnímu vzdělávání pro odborné pozice. Využití možností z ESF, zejména kapitálového posílení vzdělávacích záměrů a modernizace škol.
Sledování vývoje v oblasti péče o lidské zdroje, pružná reakce na změny, včasná předvídavost trendů. Zabezpečení kvalitního vzdělání za pomoci moderních didaktických metod a postupů. Spolupráce s kvalitními učiteli, odborníky. Vytváření pozitivního a tvůrčího klimatu.

Kontakty

Roztylská 1860/1, Praha 4 - Chodov, 148 00
řed. školy: Mgr. Jakub Pour, MBA
tel.: +420 774 773 367
e-mail: jakub.pour@educanet.cz
Arménská 21, Brno – Bohunice, 625 00
řed. školy: Mgr. et Bc. Robert Bednář
tel.: +420 774 073 317
e-mail: robert.bednar@educanet.cz
Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka, 700 30
řed. školy: PhDr. Ing. Mgr. Gabriela Bačová
tel.: +420 608 546 376
e-mail: gabriela.bacova@educanet.cz
Lannova tř. 1595/29a, České Budějovice, 370 01
řed. školy: Mgr. František Šoltés
tel.: +420 774 073 318
e-mail: frantisek.soltes@educanet.cz
Roztylská 1860/1, Praha 4 - Chodov, 148 00
zástupkyně ředitele pro základní školu PhDr. Veronika Bártová
tel.: +420 773 105 111
e-mail: veronika.bartova@educanet.cz
Lannova tř. 1595/29a, České Budějovice, 370 01
řed. školy: Mgr. František Šoltés
tel.: +420 774 073 318
e-mail: frantisek.soltes@educanet.cz
Roztylská 1860/1, Praha 4 – Chodov, 148 00
ředitelka školky Hana Šavarová
tel.: +420 734 734 638
e-mail: hana.savarova@educanet.cz
DVPP EDUCAnet
Roztylská 1860/1, Praha 4 – Chodov, 148 00
Jednatelka: Mgr. Veronika Mallatová Bartošová, MBA
tel.: +420 774 073 339
e-mail: veronika.bartosova@educanet.cz
EDUCAnet a.s.
Střimelická 2495/8
Praha 4 – Záběhlice
141 00
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B 9959
Zástupkyně zřizovatele EDUCAnet a.s.
Mgr. Veronika Mallatová Bartošová, MBA
jednatelka společnosti EDUCAnet Praha, Soukromé gymnázium Ostrava, MŠ EDUCAnet Outdoor Team, EDUCAnet České Budějovice, ředitelka o.p.s. Střední odborné školy Brno
tel.: +420 774 073 339
e-mail: veronika.bartosova@educanet.cz

This webiste use cookies. In case you agree with that please click on the "" button bellow. Details can be found on a page .